0986 636 789 - 0949725825

Liên hệ

HondaOto - Vinh 
Địa chỉ: Đại Lộ Lê Nin, P. Hưng Dũng, TP Vinh Nghệ An
Điện thoại: 0986 63 6789
                   0949 725 825
Email: salehondaotovinh@gmail.com